top of page

JAK DZIAŁA INTEGRACJA
SAP Z KSeF?

Niebawem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie wystawianie faktur ust​andaryzowanych w Krajowym Rejestrze e-Faktur. Nasze rozszerzenie umożliwia integrację systemu SAP z KSeF, dzięki czemu faktury mogą być być wysyłane do KSeF i pobierane z KSEF bezpośrednio z SAP.

 

Krajowy System e-Faktur-2.png

 

Głównym elementem rozszerzenia DM KSeF dla SAP jest Kokpit KSeF, który umożliwia przejście do poszukiwanych funkcjonalności rozwiązania. 

Rozszerzenie DM KSeF dla SAP jest kompatybilne z:

 • SAP ERP (ECC) od wersji 6.0

 • SAP S/4HANA od wersji 1510
   

dodatkowo

zgodność

faktury z obowiązującym formatem zostanie zweryfikowana 

potwierdzenie

wystawienia oraz numer identyfikujący fakturę
w KSeF zostaną przekazane do wystawiającego

powiadomienie

o wystawieniu faktury zostanie wysłane do odbiorcy

JAK PRZEBIEGA WDROŻENIE?

Wdrożene

Wprowadzenie e-Faktury oprócz obszaru finansów i technologii dotyka szerokiego zakresu procesów w organizacji, m.in. sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, zakupów.

 Konsultanci Dahliamatic przygotowali specjalny program wdrożenia zmian organizacyjnych w firmach chcących dostosować swój system SAP do wymogów e-Faktury. Program pomaga dokonać transformacji cyfrowej we wszystkich aspektach organizacyjnych związanych z integracją z Krajowym Systemem e-Faktur.

01

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

02

WDROŻENIE

03

TESTY

04

START PRODUKCYJNY

 • uzgadniamy na ile wdrożenie DM KSeF będzie ingerowało w obecnie skonfigurowane w SAP procesy przygotowywania faktur sprzedażowych i obsługi faktur zakupowych

 • weryfikujemy zakres danych wymaganych w ramach struktury logicznej e-faktury

 • analizujemy procesy wystawiania i przyjmowania faktur

 • rekomendujemy zmiany organizacyjne

 • uzgadniamy docelowy zakres dostosowania SAP do wymogów systemu e-Faktur z wykorzystaniem  DM KSeF

 • instalujemy oprogramowanie w systemie Klienta (transport)

 • przeprowadzamy konfigurację i ewentualne dostosowanie do specyfiki Klienta

 • konfigurujemy komunikację z KSeF

 • dostosowujemy procesy dla faktur sprzedażowych i zakupowych

 • Przeprowadzamy testy, które mają na celu upewnienie się, że wdrożone rozszerzenie działa poprawnie i spełnia postawione mu wymagania

 • Szkolimy użytkowników

 • Przygotowujemy dokumentacje i instrukcje

 • Uruchamiamy rozszerzenie na środowisku produkcyjnym Klienta

OPIEKA PO wdrożeniu

Wsparcie

Świadczymy wsparcie powdrożeniowe

Aktualizacje

Dostarczamy bieżące aktualizacje DM KSeF w związku ze zmianami prawnymi

Przegląd

Opcjonalnie dokonujemy przeglądu przebiegu procesu i ewentualnej optymalizacji

bottom of page